Günümüzde lojistik ve taşımacılık sektörleri, küresel ticaretin dinamikleri içinde önemli bir role sahiptir. Zengezur Koridoru, bu bağlamda, bölgesel ticaretin canlandırılması ve lojistik altyapının yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilmesi önemli bir projedir. Bu koridorun Rize Lojistik Merkezi ile birleşmesi, bölge ekonomisine önemli katkılar sağlama potansiyeli sunacak.

Bilindiği üzere 44 günlük 2. Karabağ Savaşı sonunda Azerbaycan kesin bir zafer elde etmiş ve Karabağ Ermeni işgalinden kurtarılmıştı. Karabağ’ın özgürlüğü beraberinde Türkiye-Nahçıvan-Azerbaycan arasında bağlantıyı sağlayacak, ulaşım ve güvenlik için önem arz eden Zengezur Koridorunun açılması sonucunu doğurmuştu. Her ne kadar Ermenistan biraz nazlansa da bu koridorun açılması için alternatif çözümler üretilerek planlamalar yapılıyor.

Ankara’dan başlayan demiryolu hattı Kars’a, oradan da Nahçıvan’a uzanıyor. Zengezur Koridoru burada devreye giriyor ve Azerbaycan’a kadar olan 43 km’lik mesafe Zengezur Koridoru olarak adlandırılıyor.

Günümüzde lojistik ve taşımacılık sektörleri, küresel ticaretin dinamikleri içinde önemli bir role sahiptir. Zengezur Koridoru, bu bağlamda, bölgesel ticaretin canlandırılması ve lojistik altyapının yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilmesi önemli bir projedir. Bu koridorun Rize Lojistik Merkezi ile birleşmesi, bölge ekonomisine önemli katkılar sağlama potansiyeli sunacak.

Zengezur Koridoru

Rize'nin Stratejik Konumu

Rize, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde konumlanmış bir şehir olarak, Zengezur Koridoru'nun sunduğu lojistik avantajlardan ve daha fazla faydayı sürdürebilecek yerlerden biridir. Coğrafi konum, deniz yoluyla ulaşım olanakları ve iç bağlantılarıyla Rize, merkez ticaret üssü haline gelebilir.

Lojistik Merkez ve İstihdam Olanakları

Rize Lojistik Merkezi'nin Zengezur Koridoru ile bağlantı kurması, bölgesel yeni iş imkanları sunabilir. Depolama, nakliye, gümrük işlemleri, güvenlik ve yönetim gibi çeşitli lojistik faaliyetleri, istihdamı artırabilir. Bu, yöre halkına ekonomik katkı sağlarken aynı zamanda alternatif iş fırsatları sunacaktır.

Lojistik işletmeler genellikle yan sanayilerin gelişmesini tetikler. Nakliye hizmetleri, depo hizmetleri sağlayan faaliyetler ve gümrük hizmeti sunan işletme faaliyetleriyle birlikte, yöresel ekonomiler çeşitlendirilebilir. Bu durumda, yerel düzeydeki büyümelere ve yeni girişimlerin ortaya çıkmasına olanak tanınabilir.

Rize Lojistik Merkezi

Lojistik merkezi projesiyle altyapının geliştirilmesine önemli katkılarda bulunur. Yollar (demiryolları), limanlar, depolama alanları ve gümrük hizmetleri gibi altyapı unsurları, bölge ekonomisinin daha verimli bir şekilde işlemesine olanak tanıyabilir. Böylece Rize'nin rekabet avantajını artırabilir ve bölgenin genel altyapısını modernize edebilir.

Zengezur Koridoru'nun Rize Lojistik Merkezi üzerindeki etkisi, bölge ekonomisinin yeniden şekillenmesine olanak tanıyabilir. Ancak, alternatif olarak başarılı bir şekilde yönetilebilmesi için çeşitli birimlerin işbirliği kritik öneme sahiptir. Rize, stoklanabilir bir lojistik merkez olarak, ekonomik kalkınma ve sürdürülebilir büyüme yolunda önemli bir adım atmış olabilir.