Haber Detayı
07 Ocak 2019 - Pazartesi 16:15
 
Rize İl Müftülüğünden Sınav Duyurusu
Rize İl Müftülüğü Vekil İmam-Hatip Ve Müezzin-Kayyımlık Sınav Tarihi Ve Şartlarını Açıkladı.
GÜNCEL HABERLER Haberi
Rize İl Müftülüğünden Sınav Duyurusu

İlimiz ve İlçe Müftülükleri bünyesinde İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım olarak çalışanlardan yurtdışı görevi, askerlik, aylıksız izin, görevden uzaklaştırma (açığa alınma), uzun süreli istirahat raporu, v.b. geçici olarak görevlerinden ayrılan personelin yerine, 657 sayılı D.M.K.'nun 86. maddesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 10/1 maddesi uyarınca açıktan vekaleten atamaya esas olmak üzere aşağıda belirtilen tarihte ve şekilde mülakat yapılacaktır.

 

A-MÜLAKAT BAŞVURU ŞARTLARI:
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesindeki şartlar ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "ortak nitelik" şartını taşımak,
2-2018 Yılında yapılan KPSS ve DHBT sınavlarından en az 60 ve üzeri puana sahip olmak.
3-En az İmam-Hatip Lisesi (Müezzinlik için lise+Hafız) veya Dini Yüksek Öğrenim mezunu olmak,
4-Adayların 02/0l/2019-18/01/2019 tarihleri arasında fotoğraflı İş Talep Formu ile birlikte şahsen İl Müftülüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
5-Adaylar, en fazla bir unvan için başvuruda bulunabilecektir.


 
İSTENEN BELGELER (ADAYLARA SIRA GELMESİ HALİNDE GETİRECEKLERDİR)
1-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
2-Diploma ve Hafızlık Belgesinin Aslı (Hafız olduğunu beyan edenler için), 3- 2018 Yılı KPSS ve DHBT sınav sonuç belgesi,
4-Sabıka kaydı belgesi,
5-Askerlik ve Sağlık yönünden görevini yapmaya mani bir özrü bulunmadığına dair yazılı beyanı. 6- 4 adet fotoğraf,
7- Mal Bildirimi (Müftülükten temin edeceklerdir)


 
B-MÜLAKATIN YERİ VE TARİHİ:
Mülakat 21 Ocak 2019 Pazartesi günü saat 09.00'da İL MÜFTÜLÜĞÜNDE yapılacak olup bitmemesi halinde takip eden günlerde devam edecektir.


 
C-MÜLAKAT SONUÇLARININ DUYURULMASI:
1-Mülakatta 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
2-Mülakat sonuçları mülakatın bitim tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde Müftülüğümüzün Web
Sitesinde yayımlanacaktır.
3-Adaylara ayrıca tebligat yapılmayıp bu yayım tebligat yerine geçecektir.


 
Ç-VEKALETEN ATAMALARIN YAPILMASI:
1-Atamalar ihtiyaç halinde başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır.
2-Vekaleten atama sırası geldiğinde İl Müftülüğüne çağrıldığı halde gelmeyen veya herhangi bir sebeple atanma talebinden vazgeçen adaylar haklarından feragat etmiş sayılacaktır.
3-Müracaat evrakı eksik olanlar ile sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır. Bu durumun sınavdan sonra tespit edilmesi halinde ise bu kişilerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.
4-İlgili mevzuattaki cami gruplarına göre,  önem  ve  özellik  arz  eden  camilere  atama  yapılırken atanmayanlar arasından tercihen atama yapılabilir.
5-Sınavı kazananlar hakkında yapılacak olan güvenlik soruşturması olumsuz olan adayların atamaları mevzuat gereği yapılmayacaktır.
6-Sınav sonuçları yapılacak olan bir sonraki sınav sonuçlan açıklanıncaya kadar geçerlidir. İlanen duyurulur.

Kaynak: (-) - Rize İl Müftülüğü Editör: Admin
Etiketler: Rize, İl, Müftülüğünden, Sınav, Duyurusu,
Yorumlar
Haber Yazılımı