Hakkari Valisi Ali Çelik, binlerce ziyaretçinin manevi mirasına şahitlik ettiği Seyyid Tâhâ-i Hakkâri ve Seyyid Abdullah-ı Şemdini Hazretlerinin aziz hatıralarını, onlara yakışır şekilde yenileyerek kabirlerinin çevresini düzenlediklerini söyledi.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Nehri köyünde bulunan Seyyid Tâhâ-i Hakkâri ve Seyyid Abdullah-ı Şemdini Hazretlerinin kabirleri yenilenerek çevre düzenlenmesi yapıldı. Hakkari Valisi Ali Çelik, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Binlerce ziyaretçinin manevi mirasına şahitlik ettiği Seyyid Tâhâ-i Hakkâri ve Seyyid Abdullah-ı Şemdini Hazretlerinin aziz hatıralarını, onlara yakışır şekilde yenileyerek kabirlerinin çevresini düzenliyoruz. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim” iadelerine yer verdi.

Seyyid Taha-i Hakkâri Hazretleri, Anadolu’da yaşayan büyük velilerdendir. Silsile-i aliyyenin otuz birincisidir. Peygamber Efendimizin neslinden olup Seyyid Abdülkadir-i Geylani Hazretlerinin on birinci torunudur. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin halifelerindendir. 1853 yılında Şemdinli yakınındaki Nehri’de vefat etti. Kabri orada olup ziyaret edilmekte, feyz ve bereketlerinden istifade olunmaktadır.

Dize Mahallesi yeni aile sağlık merkezine kavuşuyor Dize Mahallesi yeni aile sağlık merkezine kavuşuyor

Anadolu’da yetişen evliyânın büyüklerinden Seyyid Abdullah-ı Şemdînî, ahlâkı, Hazreti Osman’ın güzel ahlâkını hatırlatan çok yüksek bir velî idi. Şafiî mezhebi âlimlerindendir. Lakabı Sirâcüddîn ve Menba’ul-hilm’dir. Nisbesi; Nekşibendî, Hâlidî, Müceddidî, Şemdîni ve Nehrî’dir. Hakkâri vilâyetinin Şemdînân (veya Semzînân, şimdiki adıyla Şemdinli) kasabasındandır. Doğum târihi bilinmemektedir. 1228 (m. 1813) senesinde vefât etti. Şemdînân’ın Nehri kasabasında medfûndur.

Kaynak: iha