Dünya genelinde yaklaşık 10 milyon kişi tüberküloz hastalığına yakalandığına dikkat çeken Prof. Dr. Özlü, “Tüberküloz hastalığı uzun süren öksürük, balgam çıkarma, bazen balgamda kan gelmesi, iştahsızlık, zayıflık, halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı, ateş ve gece terlemeleridir. Akciğer grafisi ve balgam mikroskopisi ile tanısı konulur. Tüberküloz hastalığı tedavi edilebilir bir hastalıktır” dedi.

Tıp dili ile tüberküloz olarak adlandırılan veremin bilinen en eski ve halen en ölümcül enfeksiyon hastalığı olduğunu dile getiren Medical Park Karadeniz Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Her yıl yaklaşık 1,5 milyon kişinin verem hastalığından öldüğünü söyleyen Prof. Dr. Özlü, “Oysa veremin etkeni bellidir, tanısı kolaydır, tedavisi mümkündür ve aşısı da vardır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) önerileri doğrultusunda sağlık yönetimlerince konunun sahiplenmesi, kararlılık, liderlik ve yeterli bütçe ayrılması ile tüberküloza karşı mücadelede başarı mümkün olduğu mesajını verir Bu yıl 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ‘Evet! Tüberkülozu sona erdirebiliriz!’ temasını seçmiştir” diye konuştu.

Veremin “Mycobacterium tuberculosis” adı verilen bir basilin yol açtığı ve en başta akciğerleri tutan bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Özlü, “Hastadan sağlam kişilere bulaşır. Hasta kişinin havaya saçtığı basillerin solunması (damlacık çekirdeği) yoluyla bulaşmaktadır. Daha nadiren hasta ineklerin sütü ile bulaşabilir. Hasta kişinin maske kullanması, hasta odasının ve kullandığı banyonun ayrılması, odanın sürekli havalandırılması bulaşmayı büyük oranda önler” dedi.

“Düşük ve orta gelirli ülkelerde daha fazla görülüyor”

Dünya genelinde yaklaşık 10 milyon kişi tüberküloz hastalığına yakalandığına dikkat çeken Prof. Dr. Özlü, “Tüberküloz hastalığına yakalananların çoğu düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşamaktadır. Dünyanın yaklaşık dörtte biri tüberküloz basili ile enfektedir. Enfekte kişilerfde herhangi bir semptom yoktur ve hastalığı bulaştırmazlar. Enfeksiyon çoğu zaman hastalığa ilerlemez. Enfekte kişinin bağışıklık sistemi zayıfladığında enfeksiyon hastalığa dönüşür. Tüberküloz basili ile enfekte olan kişilerin, yaşamları boyunca tüberküloz hastalığına yakalanma riski yüzde 5-10 arasındadır. Enfekte olanlar arasından HIV pozitif, organ nakli veya böbrek yetmezliği olan kişiler hastalığa ilerleme konusunda daha yüksek riske sahiptirler. Tüberküloz ile enfekte ve yüksek riskli kişilere enfeksiyonun hastalığa ilerlemesini asını durdurmak için önleyici tedavi uygulanır” ifadelerini kullandı.

“Uzun süren öksürük belirtiler arasındadır”

Tüberkoluzun belirtilerine ve tanı konma yöntemlerine değinen Prof. Dr. Özlü, “Tüberküloz hastalığı uzun süren öksürük, balgam çıkarma, bazen balgamda kan gelmesi, iştahsızlık, zayıflık, halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı, ateş ve gece terlemeleridir. Akciğer grafisi ve balgam mikroskopisi ile tanısı konulur” açıklamasında bulundu.

“Tedavi edilebilir bir hastalıktır”

Tüberkülozun tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özlü, “Tüberküloz hastalığı tedavi edilebilir bir hastalıktır. Tedavi başarısı yüzde 100’e yakındır. Ancak bazı ülkelerde ilaçlara dirençli tüberküloz sıklığı fazladır. İlaca dirençli tüberküloz hastalığının tedavisi daha uzun ve daha karmaşıktır” dedi.

Kaynak: iha