Türkiye’nin en büyük blok ormanlarının bulunduğu Karabük’ün Yenice ilçesinde, ormanların sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla uygulamalı silvikültür (orman yetiştirme) eğitimleri başladı.

Karabük’te kaçak akaryakıt operasyonu Karabük’te kaçak akaryakıt operasyonu

Yenice Orman İşletme Müdürlüğü teknik personellerinin katıldığı eğitim tatbikatına katılan Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, silvikültür bakımlarının ormanları sağlıklı ve sürdürebilirliğinin devamı için şahdamarının işlevselliği ise insan yaşamının sağlıklı olarak devam edebilmesi için hayati önem taşımakta olduğunu belirtti.

Orman Bölge Müdürlüğü olarak bıkmadan usanmadan geleceğin ormanlarını kuracak teknik ekibe tecrübelerini aktardıklarını ifade eden Bayraktaroğlu, “Güçlü ekibiniz varsa güçlü ormanlar kurarsınız. Gelişim çağında olan meşceremizin sıklık bakımı ve ilk aralama çalışmalarını zamanında yaparak sıkışık yapıdaki genç meşcereleri daha sağlıklı ve kaliteli olarak geleceğe taşımak gayretiyle bakım müdahaleleri yapıyoruz" dedi.

Bütün bu işlemler yapılırken ağaç türlerinin biyolojileri ve ekolojik isteklerinin göz önünde bulundurulduğunu aktaran Bayraktaoğlu, "Yabanıl meyveli ağaç türlerini de sahada tutarak bunlardan beslenen hayvanlara da yaşama şansı verilmesi gerektiğini, orman mühendisliğinin ekosistem yöneticiliği olduğunu yapılan çalışmalarda ekolojik dengeyi bozmadan müdahale edilmesini diğer ormancılık faaliyetlerinde olduğu gibi sıklık bakım çalışmalarında da iş sağlığı ve güvenliğinden kesinlikle taviz verilmemesi gerekmektedir" diye konuştu.

Eğitim tatbikatında; toprak işleme, toprak profilleri, kozalak sayımı, tabii gençleştirme, ışık ve boşaltma kesimleri, meşcere bakımları, sıklık bakımı, koruya tahvil, rehabilitasyon, değişik yaşlı ormanların bakımı gibi temel silvikültür konularında verilen teorik bilgilerin ardından uygulamalar yapıldı.

Kaynak: iha