Erzurum ve bölgenin sağlık hizmetleri açısından önemli kurumlarından birisi olan Erzurum Şehir Hastanesi’nde “Genel Cerrahi Yara Bakım Ünitesi” açıldı. Böylece önemli bir eksik giderildi.

Çalmaşur ; “Kurumsal hafıza diri tutulacak” Çalmaşur ; “Kurumsal hafıza diri tutulacak”

2024 yılında da bir yeniliğe imza atarak başladıklarını ve açılan ünitenin özellikli olduğunu belirten Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, “Hastanemizde bir kronik yara bakımı kurduk. Burada bir polikliniğimiz, tedavi ve pansumanların yapıldığı bir alanımız mevcut. Özellikle; diyabetik yaralara sahip olan hastalar, yine geçmeyen yaraları olan hastalar bunun dışında bası yaraları dediğimiz basınç ülserleri dediğimiz yatalak hastalarımız, gelişen yaralar ve bunun dışındaki yine kronik yarası geçmeyen hastalarımıza hizmet vereceğiz. Dahili kliniklerimizi, cerrahi kliniklerimizi, plastik cerrahi servisimizi, enfeksiyon kliniğini ilgilendiren bir hizmet. Haliyle bu hizmeti hasta alırken zaman zaman bir aksama oluyordu. Bizde bu aksamanın önüne geçmek için bakanlığımızın bize verdiği yetkiyle böyle yara bakım ünitesini açtık.” dedi.

“Bu ünite ile daha koordineli olacağız”
Genel Cerrahi uzmanı Mehmet Öztürk, dört yataklı ve poliklinik hizmeti de veren yara bakım ünitesinin önemli bir ihtiyacı gidereceğini belirterek, “Kronik yaralar, bası yaraları ve diyabetik yaralar, tedavisi zor ve güç iyileşmesi güç olan yaralardır. Bunların tek elden koordineli bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir. Yara bakım ünitesinin amacı bu hastaları bulmak, tedavi etmek ve ilgili birimlerle yönlendirmek ve buradan hastalara gerekli şifayı sunmaktır. Bunun haricinde yapacağımız yataklı tedavi veya poliklinik hizmetleri olacak. Poliklinik hizmetleriyle, poliklinikten, ayakta tedavi edilebilecek hastalara ayaktan tedavi edeceğiz. Ve periyodik kontrollere çağıracağız. Eğer yatarak tedavi olması gereken hastalar mevcut olursa ki olacaktır. Bunları da yatarak tedavisini yapmak ve bunları hastalıklarıyla alakalı eğitim vermeyi amaçlıyoruz. Diyabetik bir hastanın ayak yarasının oluşmaması için ne yapması gerektiğini öğreteceğiz, anlatacağız. Ondan sonra bası ülseri, yatak yarası olan hastanın bu tekrar yatak yarasının oluşmaması için evine gittiği zaman neler yapması gerektiğini onlara öğreteceğiz”şeklinde konuştu.

Kronik Yara Nedir
Kronik yara geç veya güç iyileşen veya iyileşmeyen yaralardır. (6-8 haftada iyileşmeyen veya 4 haftada hiçbir iyileşme belirtisi göstermeyen). Genellikle iyileşmeyi geciktiren altta yatan bir neden bulunur (damar problemi, diyabet, infeksiyon, radyasyon hasarı, bası, malnutrisyon vs). Kronik Yara Çeşitleri ise; diyabetik ayak (diyabetik ülser, nöropatik, iskemik, nöro-iskemik), venöz ülser (ulcus cruris venosum, venöz bacak yarası, varis ülseri), basınç yarası (bası yarası, basınç ülseri, dekübitis yarası, yatak yarası), arteriyel yetmezlik yarası (aterosklerotik, vaskülitik), radyasyon hasarı ve ameliyat sonrası yaralar olarak ifade ediliyor.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde 'Yara Bakım Ünitesi' Şifa Dağıtacak

Editör: GÜNCEL53 - Haber Merkezi