Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü’nden Doç. Dr. Hüseyin Ambarlı’nın yürütücülüğünü yaptığı proje, TÜBİTAK 1001-Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı destek almaya hak kazandı.

“Türkiye’deki Bozkırlarda Anadolu Yaban Koyunu ve Ormanlarda Kızılgeyik Popülasyon Yoğunluklarının Rastgele Karşılaşma Modeli ile Tespiti ve Sonuçlarının Klasik Sayım Yöntemleriyle Karşılaştırılması” projeyle TÜBİTAK desteği aldı. Çalışmada; Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akif Keten ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyolojik Bilimler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Didem Ambarlı da araştırmacı olarak yer aldı. Geliştirdiği projelerle bölgemize ve ülkemize önemli katkılar sağlayan Düzce Üniversitesi bu projeyle; ülkemizde yaşayan dokuz karasal otçul memeli türünden ikisinin (Anadolu yaban koyunu, ve kızıl geyik,) dört ayrı çalışma sahasında popülasyon büyüklüğü/yoğunluğunu ve popülasyon yapısını (eşey oranı vb.), foto kapan ile birey tanımlaması yapılamayan türler için uygulanabilir rastgele karşılaşma metodunu (REM) özellikle hat boyu transekt sayımı metodu ile karşılaştırmalı kullanarak tahmin etmeyi ve bunu yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Kaynak: iha