Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, tarım ve gıda güvenliğinin bir ülkenin ve toplumun sürdürülebilir kalkınması için temel gereklilik olduğunu söyledi.

Gıda güvenliği için sürdürülebilir tarıma, sürdürülebilir tarım içinse inovasyona, teknolojiye, iklim değişikliği için acil eylem planlarına ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Oda Başkanı Doğan, “Tarım ve gıda güvenliği, bir ülkenin ve toplumun sürdürülebilir kalkınması için temel gerekliliktir. Çünkü iyi çalışan bir tarım sektörü, insanların yeterli ve dengeli beslenmesini sağlar, istihdam oluşturur, gelir elde etmelerini mümkün kılar ve çevreyle ilgili sürdürülebilirliği destekler. Küresel bir sorun olarak karşımıza çıkan tarım ve gıda güvenliği konusu, gelecekte daha da önem kazanacaktır. Bu değişiklikleri dikkate alarak, ülke yöneticileri, üreticiler, tüketici temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları gibi tüm paydaşların düzenli aralıklarda bir araya gelerek tarım sektöründeki değişimin yollarını belirlemesi ve çözümler oluşturması gerekmektedir’’ diye konuştu.

Tarımsal inovasyonların verimliliği arttırdığını kaydeden Doğan, “Gelişmiş makineler, otomasyon teknolojileri, tarım kimyasalları ve genetik mühendislik gibi yenilikler, tarım ürünlerinin daha hızlı ve daha verimli bir şekilde üretilmesine imkan sağlamaktadır. Bu da dünya çapında gıda ihtiyacının karşılanmasını kolaylaştırmaktadır. İnovasyon, sürdürülebilir tarım uygulamalarını da yaygınlaştırmaktadır. Organik tarım, akıllı tarım teknolojileri, yenilenebilir enerji kullanımı gibi inovatif yaklaşımlar sayesinde tarımda çevre dostu uygulamalar artmaktadır. Bu da doğal kaynakların daha verimli kullanılmasına ve biyoçeşitliliğin korunmasına imkan sağlar” şeklinde konuştu.

"Sürdürülebilir tarım birçok konuyu ele alıyor"

Sürdürülebilir tarımın, temelde toprak, su, enerji ve doğal kaynakların akılcı bir şekilde yönetilmesini hedeflediğini vurgulayan Doğan," Bu yaklaşım, çiftçilerin gelecek nesillere toprak bırakabilmesini ve doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanabilmesini sağlamayı hedefler. Bunun yanı sıra, sürdürülebilir tarım, sağlıklı gıda üretimini desteklemekte ve çevreyle ilgili zararları minimize ederek ekosistemleri koruma altına almaktadır. Son yıllarda tarım sektöründe yaşanan değişimler, sadece üretim verimliliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda doğal kaynakların korunması, biyoçeşitliliğin desteklenmesi ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi kritik birçok konuyu da ele alıyor"dedi.

Tarım ve iklim değişikliği arasındaki ilişkinin analiz edilmesi ve anlaşılmasının tarım sektörü ve gıda güvenliği için kritik bir öneme sahip olduğunun altını çizen Doğan, “Tarımsal faaliyetlerin geleceği, iklim değişikliğine verilecek tepkilere ve uyum çabalarına bağlı olacaktır. İklim değişikliği, yüksek sıcaklıklar, artan kuraklık, ani hava değişimleri, su kaynaklarının azalması gibi bir dizi olumsuz etkiye neden olabilir. Bu etkiler, tarım alanlarında verim kaybı, bitki hastalıklarının artışı ve üretimde düzensizlik gibi sonuçlar doğurabilir. Sürdürülebilir tarım geleceğin bereketli toprağını temsil etmektedir. Ekonomik, çevre ve sosyal açılardan faydalı olan bu yaklaşım, tarım sektöründe bir dönüşüm sağlamaktadır” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: iha