Akbank, 2023 yılı sürdürülebilirlik faaliyetlerinin sonuçlarını açıkladı. Banka, bu dönemde sürdürülebilirliği öne çıkaran çalışmalarıyla ekonomiye güç katacak finansman imkanları sunarken, çevresel ve sosyal alanda da toplumsal kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, sürdürülebilir finansmanda hedeflerinin üzerinde bir performans gösteren Banka, 2030 yılı hedefini dörde katlayarak 800 milyar TL olarak güncelledi.

Akbank, 2023 yılına ilişkin entegre sürdürülebilirlik performansını paylaştı. Bankanın sürdürülebilir finansman, ekosistem yönetimi, iklim değişikliği ve insan ve toplum başlıkları altında topladığı sürdürülebilirlik faaliyetlerini değerlendiren Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, “Sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında; Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ve Paris İklim Anlaşması’nı rehber alarak, Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık İlkeleri, Birleşmiş Milletler Finansal Sağlık ve Finansal Kapsayıcılık Çalışma Grubu gibi girişimlere aktif katılım sağlıyor, Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine geçişi ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bankamızın sürdürülebilirlik stratejisi sadece çevreyle sınırlı kalmayan, hayatın bir çok alanını kapsayan insan odaklı bir yaklaşımı benimsiyor. Bu yaklaşım sayesinde Bankamız 2023 yılında da ‘Akbank Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi’ kapsamında önemli çevresel ve sosyal etkiler oluşturan faaliyetlere imza attı. Bu dönemde yenilikçi sürdürülebilir finansman ürünlerimizden toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliği için yürüttüğümüz çalışmalara, gençleri geleceğe hazırlayan eğitimlerden girişimcileri destekleyen programlara çok geniş bir alanda çalışmalar yaptık. Önümüzdeki dönemde de, ‘bankacılığın geleceğini tanımlama’ yolculuğumuzda sürdürülebilirlik, rehberimiz olmayı sürdürecek” dedi.

Sürdürülebilir finansman hedefini 4 katına çıkardı

Yapılan açıklamaya göre banka, 2023 yılı sonunda sağladığı sürdürülebilir finansman tutarını 226 milyar TL’ye çıkararak 2030 yılı için belirlediği 200 milyar TL hedefini aştı. Banka, 2030 hedefini dört katına çıkartarak 800 milyar TL olarak güncelledi.

Banka, 2023 yılında sürdürülebilir finans alanındaki ölçüt ve yöntemlerin tanımlanmasında bir temel görevi gören Sürdürülebilir Finans Çerçevesi’ni güncelledi. Banka, piyasa gelişmeleri, yatırımcı ve müşteri beklentilerini dikkate alarak Avrupa Birliği Taksonomisinden de referanslar içerek şekilde 2023 LMA (Loan Market Association) prensiplerine uyumlu yeşil ve sosyal krediler sağlamaya ve ICMA (International Capital Market Association) prensipleri doğrultusunda yeşil, sosyal ve sürdürülebilir tahvil ihraç etmeye Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi ile devam etti. Bu kapsamda bankanın 2023 yılında gerçekleştirdiği toplam borçlanmada, sürdürülebilirlikle ilintili işlemlerin payı yüzde 60’a yaklaştı. Çevresel Sosyal Yönetişim (ÇSY) temalı fonların hacmi ise 2023 yılında 174 bin yatırımcıyla toplam 3.2 milyar TL’ye ulaştı.

Ekosistemde yeşil dönüşüm ve finansal sağlık için çalışıyor

Banka; yeşil, sosyal ve sürdürülebilirlik kriterli yeni kredileriyle çevresel ve sosyal pozitif etkisi olan yatırımları destekleyen finansman imkanları sunarak müşterilerine destek olmaya devam etti. Banka bu doğrultuda, 2023 yılında sunduğu yeşil kredi hacmini 2022’ye kıyasla 5.4 katına, sosyal kredileri ise 2.2 katına çıkartırken sürdürülebilir proje finansmanı portföyünü de genişletmeyi sürdürdü. Proje finansman portföyünde sağladığı sürdürülebilir proje finansmanı kredilerini de bir önceki yıla kıyasla 3.6 katına yükseltti.

2023 sonunda Sürdürülebilir Mevduat ürününü hayata geçiren banka, müşterilerinin, deprem bölgesi ile genç kadın ve girişimci KOBİ’lerin finansmanı gibi Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi’nde yer alan yeşil ve sosyal kriterlere uygun projelere destek olmalarına ve toplumsal bir etki oluşturmalarına katkı sağladı.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) işbirliğiyle geliştirilen Finansal Sağlık ve Kapsayıcılık Taahhüdü’nün kurucu imzacılarından biri olan banka, kadın girişimcileri önceliklendirmek ve kadınların yönettiği şirketlerin daha önce erişiminin olmadığı en az bir finansal araca ulaşmasını sağlamak üzere 2023 yılında önemli bir taahhütte bulundu. Banka, 2025 yılına kadar kadın KOBİ müşterilerinin sayısında her yıl yüzde 10’luk büyüme hedefliyor.

Banka, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Türkiye’nin 12. Kalkınma Planı ile uyumlu olan bu hedefiyle, kadın KOBİ müşterilerinin sürdürülebilir büyümelerini destekleyecek ürünler sunmayı amaçlıyor.

Banka, KOBİ’lerin işlerini sürdürülebilirlik ve finansal sağlamlık odaklı geliştirmeleri için sunduğu Eko Dönüşüm Paketi için ise Proparco ile yaptığı anlaşmayla 50 milyon Amerikan doları kaynak sağladı. Ayrıca İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) işbirliğinde özel finansman çözümüyle KOBİ’lerin dış ticaret faaliyetleri için bir destek sundu.

Net Sıfır Karbon Banka hedefi için uluslararası girişimlerle uyumlu şekilde ilerliyor

2050 yılına dek Net Sıfır Karbon Banka olma hedefi ile ilerleyen Akbank, operasyonel ve kredi portföyü emisyonlarının dekarbonizasyonu için çalışmalarını uluslararası iklim seferberliği girişimleriyle uyumlu olarak tamamladı. 1,5 derece iklim senaryosuyla paralel ara emisyon azaltım hedefini de Konsolide Finansal Sonuçları’nda paylaşan banka, 2030’a kadar operasyonel (Kapsam 1 ve Kapsam 2 )sera gazı emisyonlarını 2019 baz yılına göre yüzde 90 azaltmayı planlıyor. Bu doğrultuda banka, 2023 yılı başından itibaren kullandığı elektriğin yüzde 100’ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor.

Eşzamanlı olarak, banka kredi portföyünün karbonsuzlaştırılması için; ilk etapta odaklanacağı karbon yoğun sektörler ile ilgili 2030 ara hedeflerini belirlemişti. Banka buradan hareketle, başta karbon yoğun sektörler olmak üzere, tüm faaliyet alanlarındaki müşterileri ve iş ortakları için düşük karbon ekonomisine geçiş yolculuğunu destekleyen finansman imkanları da sunmayı hedefliyor.

İnsan ve topluma yatırım yapıyor

Banka eşit ve kapsayıcı fırsatlarla toplumsal kalkınma için sosyal yatırımlarını sürdürüyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için farklı girişimlere imza atan bankada, Akbanklıların yüzde 52’sini, yönetim ekibinin ise yüzde 57’sini kadınlar oluşturuyor.

Banka gençlerin eşit ve kapsayıcı fırsatlarla geleceğe hazırlanması için gerçekleştirdiği çalışmalarını da hızlandırdı. Bu kapsamda gençlerin geleceğin yetkinlikleri kazanmalarına destek olan Akbank Gençlik Akademisi, 2023 yılında 61 bin gence ulaştı. Böylece banka, son 3 yılda Türkiye’deki 208 üniversitenin tamamından 135 bini aşkın gence eğitim, mentorluk ve deneyim fırsatları sunmuş oldu.

Banka uzun yıllardır toplumun tüm kesimleri için sanatın erişilebilir olması için sosyal yatırımlara imza atarken ulusal ve evrensel mirasa sahip çıkıyor. Bu kapsamda 2023 yılında 30. yaşını kutlayan Akbank Sanat, her yıl 700’ü aşkın etkinlik ile başta genç sanatçılar olmak üzere farklı disiplinlerden sanatçıları destekliyor.

Banka, gençlerle birlikte geleceği şekillendirme yolculuğunu 6 Şubat depremlerinin yaşandığı afet bölgesinde de sürdürüyor. Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliğinde başlattığı Akbank Güzel Yarınlar Hareketi ile 5 ilde, on bin gence ulaşacak bir gelişim ve dönüşüm yolculuğuna imza atıyor. Bankanın gezici merkezinde gençler robotik kodlamadan fotoğrafçılığa çok çeşitli alanlarda deneyim ve bilgi kazanıyor. Güzel Yarınlar Hareketi kapsamında Akbank Sanat da deprem bölgesindeki gençlere ‘stop motion animasyon’ gibi interaktif atölye çalışmaları sunuyor.

Kaynak: iha