Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmaya çalışan Adıyamanlıları, binaları güçlendirmek amacıyla şehre gelen yetkisiz ve ilgisiz şahıs ve kuruluşlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen illerden bir tanesi olan Adıyaman’da depremin yaralarını sarmaya çalışan vatandaşlar şimdi de bazı fırsatçı inşaat firmaları konusunda uyarlıyor.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, el birliğiyle ortadan kaldırmaya çalıştıkları olumsuzlukların bazı fırsatçılar tarafından sekteye uğratılmaması için vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Başkan Kılınç, “11 ili etkileyen deprem Adıyaman ilimizde de çok sayıda can kayıplarımız olmuş ve birçok yapı hasar görmüştür. Depremin sebep olduğu hasarları ortadan kaldırmak isteyen vatandaşlarımızı, ilk günlerinden bu yana il dışından gelen ve yetkin olduğu belli olmayan kişi ve kuruluşlar konusunda uyarıyoruz! Vatandaşlarımızın endişeli durumlarını istismar etmek isteyen bu fırsatçı ve yetkisiz kişi ile kuruluşların sebep olabileceği mağduriyetler konusunda hepimiz dikkatli olmalıyız. Ağır hasarlı binalar hariç, diğer hasar durumundaki binalar için mülk sahipleri bu konuda deneyimli, yetkili kişi ve kuruluşlara bina güçlendirmelerini/performanslarını yaptırmaları gerekmektedir diyen Başkan Kılınç, “Orta hasarlı binalar için güçlendirme yapmak isteyen vatandaşlarımız, yapı sahibince güçlendirme izni talep dilekçesi elinde tapu kayıt örneği veya istisnai hallerde tapu kayıt örneği yerine geçen belgeler, yapı kayıt belgesi veya 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 13 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre düzenlenmiş hasar tespit raporu, yapı müteahhidi ile akdedilen yapım sözleşmesi, parsel/kat maliklerinin en az beşte dördünün yazılı rıza beyanları, proje müellifi, yapı müteahhidi ve şantiye şefi sicil durum taahhütnameleri ile yapı denetim mevzuatı uyarınca istenen belgeler ilgili idareye sunulacaktır. Yerinde dönüşüm başvurusu yapmak isteyen vatandaşlarımız da, depremden etkilenen 11 ilimizde hibe ve kredi vererek vatandaşlarımızın evlerini, iş yerlerini yerinde dönüştürmelerine destek olunacak Yerinde Dönüşüm projesine başvurular 17 Temmuz’da başlandı ve vatandaşlarımız Yerinde Dönüşüm projesine e-Devlet üzerinden başvurabilirler. Yerinde Dönüşüm ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlarımızın Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığınca açılan Yapım ve Dönüşüm Ofislerine gidebilir veya ALO 181’den proje hakkında bilgi alabilirler” diye konuştu.

Kaynak: iha