Sabit Site Solu (160x600)
Yazı Detayı
20 Temmuz 2020 - Pazartesi 21:24
 
Alkol Tüketmek Hangi Organları Etkiler
Bayram Ali KAVALCI
bayramalikavalci@gmail.com
 
 

Alkol kalpte ritim bozukluğuna, damar kireçlenmesine ve kalp yetersizliğine sebep olur. Alkol kullanımı erkek ve kadında üreme sisteminde bozukluklara yol açar, anne karnındaki bebekte fetal alkol sendromuna sebep olarak bebeğin beyin ve kalp gelişimine zarar verir. Be­yin: Be­yin­de hüc­re ölü­mü mey­da­na ge­li­yor.

 

Bu da ile­ri­de ha­fı­za kay­bı, dep­res­yon, bu­na­ma, ha­li­sü­nas­yon gör­me gi­bi so­nuç­lar do­ğu­ru­yor.

 

Si­nir sis­te­mi: Si­nir uç­la­rın­da il­ti­hap­lan­ma, bu­na bağ­lı ola­rak his­siz­lik, uyuş­ma, tit­re­me ve ağ­rı­lar ola­bi­li­yor.

 

Kalp ve da­mar sis­te­mi: Hi­per­tan­si­yon, kalp ada­le­si­nin bü­yü­me­si, kalp­te bü­yü­me, çar­pın­tı olu­yor.

 

Gırt­lak: Gırt­lak kan­se­ri­ne, gırt­lak da­mar­la­rın­da ge­niş­le­me­ye se­bep olu­yor.

 

Ka­ra­ci­ğer: Ön­ce yağ­lan­ma, al­ko­lik he­pa­tit ve si­roz oluyor.

 

Mi­de-ba­ğır­sak: Mi­de do­ku­su­nu ze­de­le­ye­rek gast­rit ve ül­se­re se­bep olu­yor. İs­hal ve şiş­kin­lik mey­da­na ge­ti­ri­yor.

 

De­ri: Ka­ra­ci­ğe­rin tah­ri­ba­tı­na bağ­lı ola­rak ka­nın ya­pı­sı de­ği­şi­yor.  Cilt­te­ le­ke­ler, kı­za­rık­lık­lar, ka­bar­ma, gözaltında tor­ba­lar mey­da­na ge­li­yor.

 

Ke­mik­ler: Kan­da­ki kal­si­yum azal­dı­ğın­da ke­mik­ler­de­ki kal­si­yum kul­la­nı­lı­yor. So­nuç­ta ke­mik­ler za­yıf­lı­yor, da­ha ça­buk kı­rı­lır hâ­le ge­li­yor.

 

Ge­ni­tal sis­tem: İk­ti­dar­sız­lık ve kı­sır­lık mey­da­na ge­ti­ri­yor.

 

Dav­ra­nış­lar­da: Duy­gu ve dav­ra­nış­lar­da abar­tı­ya kaç­ma, kas gü­cü ha­re­ket­le­rin­de güç­lük, ko­or­di­nas­yon ek­sik­li­ği, ken­di­ni kay­bet­me, so­rum­suz dav­ra­nış­lar, ayak­ta dur­mak­ta güç­lük çek­mek, al­kol ko­ma­sı... ola­bi­li­yor. 

 
Etiketler: Alkol, Tüketmek, Hangi, Organları, Etkiler,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
02 Haziran 2020
Gelin, Koronavirüs( Kovid-19) Salgınını Daha İyi Tanıyalım
04 Mayıs 2020
Hiçbir Gelişme Tesadüfi Değildir
29 Nisan 2020
Başa Gelen Çekilir
16 Nisan 2020
Bir Musibet Bin Nasihatten Evladır!
06 Nisan 2020
Evde Gündem Türkiye'nin ve Rize’nin Sağlığı
15 Mart 2020
Su’dan Sonra En Çok Tükettiğimiz Çaylarda Ne Nedir?
15 Mart 2020
Çanakkale Savaşı Hakkında
19 Ocak 2020
Rizemiz Yaşanabilir Huzurlu Ve Terörün Olmadığı Bir Şehir
26 Aralık 2019
Doğu Anadolu’daki Terörün Gerçek Niyeti
22 Kasım 2019
Ölüm Dediğin Nedir? Dalda Kuru Bir Yaprak
16 Ekim 2019
Doğru Ve Güzel Kavramları
09 Ekim 2019
Sağlıklı Aile-Mutlu Çocuk
25 Eylül 2019
Önce Doğru İmana Sahip Olmak
23 Eylül 2019
Niğbolu Muharebesi Hakkında
16 Eylül 2019
Kenevir Yetiştirmek İsteyenler İzin Almak Zorunda
11 Eylül 2019
Yabancı Dil Öğrenmenin İnancımızdaki Önemi
09 Eylül 2019
120 Yıllık Osmanlı Yemini
05 Eylül 2019
Ehl-İ Sünnet İtikadı Çok Önemlidir
30 Ağustos 2019
30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun
26 Ağustos 2019
Hicri Yılbaşı Gecesi Ve Aşure
22 Ağustos 2019
Malazgirt Meydan Muharebesi
21 Ağustos 2019
Güvenli Bölge Öncesi Tsk’nin Fırat Kalkanı Başarısını Hatırlamak
20 Ağustos 2019
Dünyanın Başına Bela Olan Abd’nin Doğuşu
15 Ağustos 2019
Yeşil Çay Ve Kanser
08 Ağustos 2019
Denizi Kara, Karayı Para Yapan Başkan Ekrem Orhon
07 Ağustos 2019
Neden Kurban Keseriz?
06 Ağustos 2019
Türkiye Dışında Çay Kültürü Nasıl?
Haber Yazılımı